کوهستان آستارا 1-طراح آرم باشگاه فرهنگی ورزشی کوهستان آستارا جناب آقای استاد اکبر اکسیر شاعر و نویسنده معروف آستارا می باشند. 2-نام باشگاه در آرم به قلم جناب آقای استاد کریم صمدزاده هنرمند و خوشنویس عالیقدر و شهیر آستارایی تحریر شده است. 3-داخل کادر، در قسمت غربی دورنمای کوهستان آستارا ،کوههای رادار،سوها و اسپیناس نمایان است. 4-برگ زیتون بخش زیریرین کادر آرم بیانگر شادی و دوستی می باشد. 5-دو کوه بلند در قسمت قله پوشیده از برف نشانه قدرت ، عظمت ، نعمت ، برکت و رحمت خداوند است که به انسانها و موجودات ارزانی شده است. http://kohestanastara.com 2018-04-26T15:34:59+01:00 text/html 2018-04-08T15:27:08+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده اجرای اولین برنامه سال 97 در یک برنامه گلگشت واقعی در مسیر شیری حیاطی به خان حیاطی بخش لوندویل http://kohestanastara.com/post/95 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">کوهپیمایی ده ساعته در مسیری بسیار زیبا و دلنشین در اولین برنامه 97</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/0de1-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3366ff">هفدهم فروردین ماه نود و هفت و اولین برنامه باشگاه کوهستان آستارا به سرپرستی سرکار خانم رویا مهرپرور با جلوداری سرکار خانم مهین جانشین در مسیر شیری حیاطی ( آب معدنی لاتون ) به سمت روستای میه کومه - سلی -سلی دیبی-متال آخشام-کلیمبی-کرالاندی-عظیم شامی ( استخر پرورش ماهی ) خان حیاطی در یک برنامه گلگشت یا به قول بچه ها به دلیل طولانی بود مسیر که زمانی ده ساعته را یرد گریه گشت .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/d892-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">پس از گذر پل آهنی پای در مسیر گلی که به علت بارش چند روز اخیر و در سایه قرار گرفتن جاده خاکی روستای میه کومه گذاشته و مسیر یک ساعته را در دو ساعت البته از بعد پل تا خود روستا سربالایی بوده به همین جهت انرژی زیادی را بچه ها صرف این مسیر نموده و ساعت 11 با تاخیر زیاد برای صرف صبحانه یک ساعتی را استراحت می کنیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/31f8-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#993399">در مسیر برای فرار از گل و لای آقای عشایر می خواهند مسیری را بگشایند که اتفاقی ..</font>..</div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/7aa1-4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">اینم خانه ای زیبا در اول میه کومه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/9e1b-5.jpg" alt=""><font size="3" color="#cc33cc">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#000099">سرپرست برنامه سرکار خانم رویا مهرپرور در کنار برکه زیبای سلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/4704-6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/2171-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3">عکس یادگاری در حیاط خانه آقای بنی افلاک واقع در منطقه سلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/e06a-8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">برکه زیبای سلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/0bef-9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/4ffe-10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3">بانوان کوهستان آستارا</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/5705-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/a597-12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/ce7f-13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3">آبشاری زیبا در سلی دیبی</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/ff04-14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/43e9-15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/a658-16.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3">رودخانه ای زیبا در مسیر و پر از ماهی قزل آلا</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/bada-17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">ییلاق نشینان در منطقه کلیمبی و خرید تخم مرغ محلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/3c1d-18.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/53bd-19.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#000099">صرف نهار و رفع خستگی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/fadc-20.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">عظیم شامی و استخر ماهی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/9e4e-21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-03T14:57:35+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده منظقه ییلاقی لاتون بکر و زیبا در پایین دست کوه اسبینه http://kohestanastara.com/post/94 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc">تصاویری زیبای بهاری و زمستانی از منطقه بکر و دیدنی ییلاقی لاتون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/cc7a-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/07a3-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="3">منظقه ییلاقی لاتون در پایین کوه اسبینه یکی از زیباترین مناطق آستارا بوده و عمده ساکنان این منطقه از روستای کانرود که در بهار و تابستان در این مکان ییلاقی با نگهداری گاو و گوسفند امرار معاش می کنند و در پاییز و زمستان به بخشهایی از روستای کانرود کوچ می کنند.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/8712-8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/adac-9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="3">در مسیر پیمایش دریاچه سوها و آبشار لاتون واقع شدن این منطقه ییلاقی در بهار و تابستان پذیرای کوهنوردان و طبیعت دوستان بوده و با داشتن مکان اسکان و چشمه های بسیار گوارا و پذیرایی مردم کوچ نشین با صبحانه های محلی کره و پنیر محلی و نان تازه تنوری میزبانان خوبی برای گردشگران به شمار آمده و طرفداران زیادی که همه ساله به این منطقه می آیند و از زیباییهایش لذت می برند و شب مانی می کنند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/bfa5-19.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#cc33cc"><b style="">کوه اسپینا</b>&nbsp;(<b style="">اسپیناس</b>&nbsp;یا&nbsp;<b style="">اسپینه</b>&nbsp;= کوه اسب) بلندترین&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/کوه" title="کوه" style="text-decoration-line: none; background: none;">کوه</a>&nbsp;در جغرافیای منطقه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آستارا" title="" style="background: none;">آستارا</a>&nbsp;که ۲۱۰۵ متر از سطح&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/دریاهای_آزاد" class="mw-redirect" title="دریاهای آزاد" style="text-decoration-line: none; background: none;">دریاهای آزاد</a>&nbsp;بلندا دارد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#cc33cc">این کوه در هفده کیلومتری شرق شهر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/لوندویل" title="لوندویل" style="text-decoration-line: none; background: none;">لوندویل</a>&nbsp;آستارا قرار دارد و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آبشار_لاتون" title="آبشار لاتون" style="text-decoration-line: none; background: none;">آبشار لاتون</a>&nbsp;از آن سرچشمه می‌گیرد.</font></p></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/bcf8-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/709f-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/5e5a-14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/79e9-17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/9ff9-21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/588a-15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/af1f-10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff">طبیعت دوستان و کوهنوردان عزیز جهت استفاده از راهنمای محلی از دریاچه سوها به آبشار لاتون و استفاده از مکان اسکان و پذیرایی و حمل بار از سوها به لاتون و آبشار لاتون با آقای فرجام صالح نژاد به شماره 09101463078&nbsp; &nbsp;و در صورت در دسترس نبودن ایشان و دریافت اطلاعات بیشتر با آقای حسین نژادی از بچه های کوهنورد کوهستان آستارا به شماره 09111818280 تماس برقرار نموده و با خیالی آسوده به این منطقه سفر کنند .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/ca23-20.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/6a66-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">منتظر حضور سبزتان در منطقه ییلاقی لاتون هستیم با تشکر صادق زاده</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/06c9-22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-07T15:20:41+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهستان آستارا در سال هزار و سیصد و نود و شش http://kohestanastara.com/post/93 <div style="text-align: center;"><font color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3" style="" color="#3366ff">وقتی به بالای قله برسی</font></p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3" color="#3366ff">شاید همه دنیا تو را نبینند</font></p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3" color="#3366ff">ولی تو همه دنیا را می بینی...</font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" color="#3366ff"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">گاهی زندگی یعنی...</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px; font-family: inherit;">سخت کوشی برای رویایی که هیچ کس جز شما قادر به دیدن آنها نیست.</p></font></div></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2">سلام و خسته نباشید خدمت همراهان همیشگی کوهستان آستارا</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc66cc">به پایان سال 96 رسیده ایم سالی پر فراز و نشیب در ورزش کوهنوردی را پشت سر گذاشتیم سالی که عظیم قیچی ساز آخرین قله بالای چهارده هزاری لوتسه را با موفقیت صعود کرد و نام ایران و خود را در باشگاه هشت هزاری ها به ثبت رساند و رکود و افتخاری بر جامعه کوهنوردی بر جا گذاشت و حادثه تلخ کول جنون اشترانکوه را داشتیم که ورزش کوهنوردی را به سوگ نشاند و 9 نفر از بهترین عزیزانمان صعودی آسمانی داشتند و البته دیگر عزیزانی که در جای جای وطن مان ایران در کوهنوردی جان خود را از دست دادند یادشان گرامی و روحشان شاد و آسمانی .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff">آبشار لوشکی ( مسکین )</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/c9cc-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#ff6666">دل سپردن بر ستیغ كوه ها را؛ عشق باید گفت</font></span></div><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 102); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><div style="text-align: center;">كوله بار‌ِ سختِ سنگین را به دوش خود كشیدن</div></span><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 102); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><div style="text-align: center;">از بلند یالها بالا كشیدن</div></span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><div style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 102); text-align: center;">پا نهادن بر چكاد کوهساران</div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><font color="#3366ff">باشگاه کوهستان آستارا نیز به نوبه خود صعود های موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشت و در اولین برنامه به همراه مدیره باشگاه سرکار خانم شکور نقاش از مسیر خشنود به ارتفاعات باباعلی صعودش را آغاز و برنامه های سنگینی چون مسیر میه کومه به دریاچه سوها ، عجم داغ خلخال ، سبلان و بام ایران را با پشتکار و همت تک تک عزیزان با کوهبانوانی قدرتمند و توانا که همراه و همپای آقایان خستگی ناپذیر و ستودنی یکی پس از دیگری برنامه ها را با موفقیت و با خاطراتی خوب و به یاد ماندنی پشت سر گذاشتیم .&nbsp;</font></div><div style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 102); text-align: right;"><br></div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><font color="#cc33cc">برنامه های پاییز و زمستان هم نیز به خوبی و در جهت حفظ آمادگی عزیزان برای برنامه شش ماه اول 97 جهت صعود به قلل مرتفع به همراه دوستان و همنوردان عزیزی که تازه به جمع کوهستانی ها پیوسته اند به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتیم.</font></div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><font color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font style="" size="4" color="#3333ff">ارتفاعات باباعلی</font></div></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/a2ea-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><font color="#ff0000">جوری تلاش می کنم که تمام کسانی که بهم میگفتن نمیشه ، یه روز آرزوشون باشه که در کنارم باشند...</font></span></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><font color="#000099">چرا كوهنوردی میكنیم</font></p><p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><font color="#000099">– دور بودن از چشم مردم و رفاقت به جای رقابت<br>– ورزش کوهنوردی به صورت اصیل آن همیشه به دور از چشم تماشاگران و تشویق آنها بوده است.<br>– هیچوقت در پایان کوهنوردی دست یکی را بالا و دیگری را پایین نمیبرند. پس جایی برای خود نمایی نمی ماند.<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;"><br>– در این ورزش کسی پای دیگری را قلم نمی کند، تنه نمی زند.<br>– اینجا بدون داور و سوت و زنگ، هیچکس خطا نمی کند و همه به یکدیگر خسته نباشید می گویند.<br>– بدون هیچ دیدار و آشنایی قبلی همه با هم رفیق اند و سر سفره یکدیگر می نشینند.<br>– کمک به در راه ماندگان و سرمازدگان، اصلی پذیرفته شده است.<br>– نشان دادن راه و هشدار دادن خطر یک عادت است.<br>– به کسی که هیچ گاه او را ندیده ای و شاید در آینده هم هیچ گاه او را نبینی کمک می کنی چرا که کوه چنین ایجاب می‌کند.</span></font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><font color="#000099">پس گزاف نیست اگر بگوییم کوهنوردی مدرسه اخلاق است.</font></p><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><font color="#000099"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><font style="" size="4" color="#ff0000">دریاچه سوها</font></p></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/9b02-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">ای کوهنورد محکم باش، پیروز و پاینده باش</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">چون طبیعت پاک و بی آلایش و چون صخره ها سرسخت و شکست ناپذیر باشیم.</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">بر فراز قله عجم داغ خلخال</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/9b61-4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc66cc">یکی از برنامه های پاییزی و آبگرم علی داشی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/805e-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">بلندترین آبشار ایران&nbsp; (&nbsp; &nbsp;لاتون&nbsp; )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/f174-6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font style="" size="3" color="#993399">بزرگترین و خطرناک ترین دشمن یک کوهنورد غرور و تکبر است.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font style="" size="4" color="#ff0000">سبلان</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/01bc-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="4">ما در کوهنوردی خویشتن را فتح می کنیم، نه قله ها را،...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="4" style="" color="#3333ff">بام ایران دماوند</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/dc32-8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc33cc">آبشاری زیبا در مسیر برنامه های پاییزی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/c9df-9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000">استراحتگاه آقای خشنود و عکس یادگاری با ایشان در مسیر آبشار لاتون</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/f0b2-10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" style="" color="#3333ff">کوهنوردان همیشه جزو بهترینها هستند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: start;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="3" color="#cc33cc">لاتون در یک روز مه آلود به همراه عزیزان در روز تولد مهین خانم جلودار توانمند باشگاه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ffcc66">زادروزت مبارک مهین خانم بانوی کوهستان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/a0c0-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff">با تشکر از همه عزیزان سال خوبی برای همراهان همیشگی سایت کوهستان آستارا آرزو میکنم دوستدارتان باشگاه کوهستان آستارا</font></div> text/html 2018-01-04T17:09:17+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهستان آستارا در آبشار لوشکی http://kohestanastara.com/post/92 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">هشتم دی ماه نود و شش و کوهپیمایی کوهستان آستارا در مسیر آبشار لوشکی ( مسکین )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/fa1a-12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/bae1-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">می گویند هر وقت نا امید شدی به کوهستان برو و فریاد بزن آیا امیدی هست ؟ که صدا میاد هست هست سلام و درود من و همنوردانم&nbsp; به همراهان همیشگی کوهستان آستارا&nbsp; روزگار بر وفق مرادتان</font></div><div style="text-align: right;"><p style="margin: 1em 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" style="" color="#3366ff">چرا کوهنوردها با وجود اینهمه شرایط خطرناک صعود میکنند؟!<br>خانم "گرلینده کالتنبرونر" که هر 14قله بالای 8000متر رو صعود نموده، در مورد علت زندگی و صعودهایش اینگونه&nbsp;<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">عنوان میکند که:</span></font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" style="" color="#3366ff"><p style="margin: 1em 0px; font-family: inherit;">هر گاه با دیگران درباره اکسپدیشن هایم صحبت می کنم، می توانم احساس کنم که آن ها فقط عذاب و سختی های این کار را می بینند:&nbsp;<br>سرما، توفان و خطرات.<br>تنها افراد کمی می توانند با این لحظات زیبا ارتباط برقرار کنند، لحظاتی که مرا به سوی هیمالیا باز می گردانند.<br>من به دنبال این موقعیت های خاص هستم:&nbsp;<br>غوطه ور شدن در زیبایی، احساس قوی زنده بودن و "خودم" بودن به طور خالص و ناب</p><p style="margin: 1em 0px; font-family: inherit;">این بالا من آزادم، من می توانم از تمام مسئولیت ها جدا شوم، مجبور نیستم خوشایند دیگران باشم. دور از هر چیزی در آن پایین، می توانم خود واقعی خودم باشم.&nbsp;<br>هر زمان که تسلیم دنیای کوه های بلند می شوم، احساس خشنودی می کنم. حتی اگر متوقف شوم با خوشی لبریز می شوم. وقتی صعود می کنم مصمم هستم، احساس استقلال و شایستگی می کنم.&nbsp;<br>من در کوهستان تصمیم قاطع ام را خودم می گیرم و در مقایسه با زمانی که در پایین هستم احساس کاملا متفاوتی دارم، این خود واقعی من است.</p><p style="margin: 1em 0px; font-family: inherit;">احساس احاطه شدن با زیبایی کوهستان و تعدد این لحظات</p><p style="margin: 1em 0px; font-family: inherit;">من روی برف، نزدیک کوله هایمان نشسته ام. مجذوب چشم انداز و خیره در هیبت زیبایی های اطراف شده ام. کمی مه در افق می بینم اما جز آن، آسمان کاملا صاف است. این لحظات دلیل زندگی و صعودهای 8000 متری من هستند.</p></font></div></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399">بانوان توانمند کوهستان آستارا بر روی پل مسیر آبشار</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/11cd-6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#993399" size="3">صرف صبحانه در کنار رودخانه و چشمه ای زیبا در مسیر آبشار&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#993399" size="3">&nbsp;</font><font size="3" color="#990000">یادآوری میکنم مسیر و معرفی آبشار لوشکی در آرشیو سایت بوده و می توانید با مراجعه به آن اطلاعات خوبی کسب نمایید&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#990000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/fda5-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/7b2a-8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff">آبشار کوچکی زیبا و دیدنی در مسیر بعد از صرف صبحانه</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/f159-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">عکسی به یادگار در کنار دیواره ای دیدنی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/aa57-10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333ff">آسمان صاف و آبی گمشده این روزهای برخی از شهرهای ایران عزیز</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#993399" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/7148-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2">گذر از رودخانه ای کوچک و اوج گرفتن و شروع سربالایی و رسیدن به آبشار</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/66ff-4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#993399" size="3">عکس یادگاری کوه بانوان کوهستان آستارا در آبشار</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/a2a8-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399">عکس یادگار در مسیر</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/3efd-9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">در پایان برنامه و مهمان آش دوغ خانواده ای از اهالی محله سفید سنگان ممنون از عزیزان بابت پذیرایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/3717-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-12-18T17:37:51+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهپیمایی کوهستان آستارا در مسیر آبگرم علی داشی یادمان حادثه اشترانکوه http://kohestanastara.com/post/91 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بیست و چهارم آذرماه 96 و مسیر روستای توریستی گیلده حیران به آبگرم علی داشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یادمان حادثه کول جنون اشترانکوه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/0820-4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">ساعت هشت صبح شده و ما هنوز در حال صرف صبحانه در بازار نور و خوردن جزویز هستیم آقای حیادخت سرویس داشتند و قرار شده بعد از رساندن آنها به دنبالمان بیایند پس از صرف صبحانه برای خرید به یک هایبرمارکت در خیابان حکیم نظامی غربی می رویم تازه در حال باز کردن فروشگاه هستند مرد میانسال و خوش برخوردیست با دیدن کوله پشتی می فهمد که قصد کوه داریم جویای مسیر می شود و من هم می گویم به آبگرم علی داشی می رویم گویا قبلا به این مسیر رفته و از چشمه قوشادگیرمانی می گوید و از من می خواهد در این چشمه به یادش آبی بنوشم تا یادم نرفته نمی دانم چگونه حرف از مادر شد و انگار به تازگی مادرش را از دست داده بود اشک در چشمانش جمع شد و قطره های اشک در سوگ مادر سرازیر شد از یادآوری و به میان آودن اسم مادر پشیمان شده و به ایشان تسلیت گفتیم و از ما خواست قدر مادرمان را بدانیم و برایش احترام بگذاریم ما هم چشم می گوییم و از ایشان خداحافظی می کنیم .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/e159-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">قبلا قرار شده همه صبحانه بخورند ساعت 9.30 دقیقه را نشان می دهد که در معدن در روستای گیلده پیاده می شویم هوای پاییزی حکم فرماست تعدادی از دوستان که با ماشین شخصی آمده بودند به جمع ما اضافه می شوند با نزدیک شدن به قوشادگیرمانی گروه های کوچکی را می بینیم که در برگشت از آبگرم هستند که یکی از این گروه ها گروه کوهنوردی لاتون لوندویل می باشد در پایین تعدادی آز آنها با ما عکس یادگاری می گیرند .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/8c40-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc66cc">در مسیر عکس هایی به یادگار می گیریم .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/387a-8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">اینم عکس پاییزی ماهان زاهدان&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/f522-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">&nbsp;عکس یادگاری بانوان کوهستان آستارا در محوطه آبگرم علی داشی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/0516-11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#990000">بساط آتش و چایی در مسیر برگشت</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/3dbc-5.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/24d3-7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#3333ff">در برگشت آبی از چشمه آقای یادشده پر نموده و در فروشگاه به ایشان تحویل دادیم که خیلی خوشحال شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/5173-9.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-21T14:14:30+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود به قله سبلان و دماوند http://kohestanastara.com/post/89 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399">صعود به قله 4811 متری &nbsp;سبلان &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000066">صعود آسمانی تان مبارک</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000066"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/99da-24899697-1981087378832209-3968517403499976979-n.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.persianscript.ir/uploads2/82cd-25158347-10210159002922885-1009313128576656692-n.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up736281503329103_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff"><font size="3">روز 12 شهریور با 4 نفر از بچه ها که دو نفرشان از گروه کوهنوردی لاتون لوندویل بودند راهی شابیل شدیم غروب 5شنبه بود که به آبگرم شابیل رسیدیم با لندرور به سمت پناهگاه رفته و قبلا که توسط آقای حسین نژادی یکی از اطاق های فاضل را رزرو کرده بودیم خیالمان از بابت شب مانی راحت بود.</font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><font size="3"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up516911503329100_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ff0000">خسته های خسته نباشید سبلان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up976871503330746_3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;کوهنوردان زیادی برای صعود آمده بودند انتظار ترافیک برای صعود فردا را داشتم زمان برای استراحت داشتیم زودتر خوابیدیم تا 3.45 صبح روز جمعه &nbsp;بیدار شده به سمت قله حرکت کنیم همین طور هم شد از پناهگاه تا انتهای یال اول چراغ سرها روشن بود گروه ها همه در یک ردیف بودند و زیبایی خاصی به وجود آورده بود با گام های کوتاه و بکنواخت ساعت 8.15 &nbsp;به قله زیبای سبلان رسیدیم پس از گرفتن عکس یادگاری و استراحت یک ساعته ای در قله که شلوغ هم بود به سمت پایین حرکت کردیم.</font><font size="5">&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff"><font size="5"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up473321503330076_4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="" color="#cc0000">صعود به قله 5671 متری دماوند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up545851503330530_11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">ساعت 10.30 دقیقه شب روز یک شنبه &nbsp;22 شهریور با آقای پورکرمی از ترمینال آستارا به تهران حرکت می کنیم قرار شده یکی از دوستانم در تهران آقای رمضانی به ترمینال آزادی بیاید تا پس از خرید پوتین برای آقای پورکرمی از گمرک تهران &nbsp;ما را به ترمینال شرق ببرند در جنوب تهران در یک فضای سبز پس از خوردن صبحانه راهی ترمینال شرق شدیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up328731503330184_12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">با یک &nbsp;سواری پژو راهی شهرستان پلور &nbsp;شدیم بعد الظهر بود که پس از طی سه ساعتی به قرارگاه رسیدیم . پس از تعویض لباس ها و پوشیدن پوتین هایمان با یک نیسان دربست دو نفری راهی گوسفندسرا شدیم.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up190581503330187_5.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">از ماشین پیاده شده به سمت بارگاه سوم دماوند با قرار قبلی که کوله کشی هم به عهده خودمان بود صعود مرحله اول را آغاز کردیم ساعت 13.30روز دوشنبه 23 شهریور ماه &nbsp;بود که آغاز صعودمان بود پس از پس از سه و نیم ساعت ساعت 17 عصر به بارگاه رسیدیم پس از خوردن یک چایی و تلاش زیاد تونستیم تختی در بارگاه برای خواب بگیریم هر چند چادر هم همرامان بود ولی ترجیح دادیم در بارگاه بخوابیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up244111503330185_6.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up365781503330186_7.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up385251503330186_8.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">از آقای پورکرمی خواستم خوب استراحت کند و اگر آمادگی صعود را داشته باشد همین نیمه شب برای صعود بلند می شویم ساعت دو و نیم شب بود که با صدای برخی کوهنوردان بلند شده و به بیرون رفتم هوا خوب و عالی بود نیم ساعتی هم گذشت آقای پورکرمی را بیدار کرده و خواستم اگر آمادگی صعود را دارند بلند شوند ساعت 3.15 &nbsp;روز سه شنبه 24 شهریور ماه 96 گام برای فتح قله برداشتیم جلوتر از ما یک گروه هم در حرکت بودند مسیر آبشار یخی را برای صعود انتخاب کرده بودم به همین خاطر در مسیر از گروه جدا شده به سمت آبشار یخی حرکت کردیم ساعت 6 صبح شده بود ما در آبشار یخی عکس به یادگار گرفتیم باد با سوز سردی می وزید به سمت تپه گوگردی از این مسیر راه افتادیم برف های شنبه شب هنوز بر زمین بود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up395541503330530_9.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">بلاخره پس از یک صعود 5 ساعته 8.15 بود که به قله رسیدیم . چهل و پنج دقیقه ای در قله می مانیم و عکس به یادگار گرفته به سمت بارگاه راه می افتیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upolod.ir/uploads/up573241503330530_10.JPG" alt=""></div> text/html 2017-06-18T17:51:10+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده معرفی کوه 3009 متری عجم داغ خلخال و مسیرهای صعود به قله http://kohestanastara.com/post/88 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4">صعود کوهنوردان کوهستان آستارا به قله عجم داغ خلخال در روز پنجم خردادماه 96 &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.upinja.com/gm9oy.jpg" alt="دانلود فایل 3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc"><b>قله عجم خلخال</b>&nbsp;در قسمت شمالی شهرستان خلخال، با ارتفاع ۳۰۰۹ متر از سطح دریا سومین قله مرتفع&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_اردبیل" title="استان اردبیل" style="text-decoration-line: none; background: none;">استان اردبیل</a>&nbsp;و دومین قله مرتفع<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/خلخال" class="mw-disambig" title="خلخال" style="text-decoration-line: none; background: none;">خلخال</a>&nbsp;پس از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قله_آق_داغ(خلخال)" class="mw-redirect" title="قله آق داغ(خلخال)" style="text-decoration-line: none; background: none;">قله آق داغ(خلخال)</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/منطقه_حفاظت_شده_آق_داغ" class="mw-redirect" title="منطقه حفاظت شده آق داغ" style="text-decoration-line: none; background: none;">منطقه حفاظت شده آق داغ</a>&nbsp;محسوب می‌شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">مسیر جنوبی دسترسی به این قله از تفرجگاه اندبیل که منطقه‌ای جنگلی است شروع شده و پس از گذر از مسیرهای جنگلی (شامل درختان پر تراکم بلوط وحشی و تمشک وآلو) به دامنهٔ اصلی کوه منتهی می‌شود. مسیر دامنهٔ جنوبی قله شیب تندی تا سر قله دارد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">مسیر شمالی دسترسی به قله بعلت شیب بسیار تند و خطر ناک بودن مسیر از مسیرهای صعب العبور می‌باشد. در راس قله یک بنای ساختمانی، از جنگ جهانی دوم که توسط آمریکائیها بنا گردیده تا قسمت جنوبی شوروی سابق را که همان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/جمهوری_آذربایجان" title="جمهوری آذربایجان" style="text-decoration-line: none; background: none;">جمهوری آذربایجان</a>&nbsp;است را تحت کنترل&nbsp; نظر بگیرند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><span style="text-align: start;"><font size="4" color="#ff0000">بانوان توانمند کوهستان آستارا بر فراز قله عجم داغ</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/f252l.jpg" alt="دانلود فایل 5.jpg"></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small; text-align: start;">ساعت 7 صبح را نشان می دهد به شهر خلخال می رسیم دنبال یه قهوه خانه ای هستیم برای صرف صبحانه ، انتظار داشتم کافه زیادی در سطح شهر باشد اما انگار حدسم درست نبود یه چند تایی کله پاچه برای صبحانه داشتند و فقط آدرس یه کافه را تونستیم بگیریم که خامه و عسل میداد تقریبا یه دوری تو شهر زدیم تا برای خوردن صبحانه به محل رسیدیم همگی پیاده شده به کافه رفتیم در حین جستجوی این کافه یکی از اهالی که مغازه کله پاچه فروشی داشت مسیر به غیر از تفرجگاه را برای صعود پیشنهاد دادند .</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><span style="text-align: start;"><font size="4" color="#3333ff">نمایی زیبا از روستای کرد آق بولاغ</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/c901z.jpg" alt="دانلود فایل 17.jpg"></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small; text-align: start;"><br></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">معاون بانک ملت شعبه هشتپر آقای زارعی به همراه فرزند و برادر و برادرزاده اش که با سواری از جاده اسالم به خلخال آمده اند به ما پیوسته اند که در مورد مسیر جدید اطلاعاتی می گویند که ندارند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" color="#cc0000">داخل اتاقک روی قله که هنوز از برف زمستان در ان باقی مانده است</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/ef2t6.jpg" alt="دانلود فایل 2.jpg" style="text-align: right; font-family: tahoma;"><font size="2" color="#cc33cc">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">یادم نرفته بگویم که ما از سمت اردبیل و جاده سرچم که به آزادراه زنجان متصل می شود به سمت خلخال اومده ایم که زمان 4 ساعته ای را برد و فرار شده در برگشت از مسیر جاده خلخال به اسالم استفاده کنیم و طبق برنامه در گردنه الماس نهار را صرف خواهیم نمود دوستانی که به این جاده در این فصل رفته اند می دونند که زیبایی خاصی دارد و در مسیر با کشتار گوسفند و بره حسابی می تونی از خودت با کباب تازه پذیرایی کنی و ما هم همین نظر را داریم .</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">کمی اتلاف وقت داریم به همین خاطر از بچه ها می خواهم که دیگر وقت را هدر ندهیم و صبحانه را خورده و سوار ماشین می شویم از کارگرهای فصلی که جلوی کافه جمع شده بودند روستای کرد آق بولاغ را می پرسم که می گویند در مسیر تفرجگاه اندلیب هست و در مسیر از روی یک پل به سمت چپ باید برویم و البته در مسیر هم می توانیم آدرس را بپرسیم .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">آقای زارعی می گویند که روستا را می شناسند و می توانیم برویم به دنبال سواری آقای زارعی راه می افتیم ساعت هشت و پانزده دقیفه را نشان می دهد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc">پس از طی مسیری آسفالته به یه جاده خاکی و شوسه می زنیم انگار تازه تیغ کشیدند و قصد آسفالت جاده را دارند چهل و پنج دقیقه ای زمان می برد به روستا برسیم قله در مسیر دیده می شود . داخل روستا کنار جاده از ماشین پیاد می شویم از اهالی مسیر صعود به قله را می پرسم که با راهنمایی این عزیزان یالی را برای صعود انتخاب میکنیم و از وسط روستا به سمت یال راه می افتیم .&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" color="#cc0000">عکسی از مسیر صعود</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/dx768.jpg" alt="دانلود فایل 8.jpg"></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="4" color="#3366ff">طرف دیگر مسیر صعود</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/sh37a.jpg" alt="دانلود فایل 11.jpg"></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2">از شیب یال انتظار صعود سختی را در پیش داریم با توجه به آمادگی همنوردان می دانم بر خلاف تصورم آن چنان هم برایمان سخت نخواهد بود بچه ها با انرژی و با روحیه بالا به سمت قله حرکت می کنند . سرپرستی برنامه به عهده سرکار خانم سعیده گیلک از کوهنوردان باسابقه باشگاه بوده و چون ایشان همیشه در این صعودها همیشه موفق بوده اند از طرف ریاست باشگاه آقای براتی پور انتخاب شده اند .&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font size="3" color="#3333ff">اینم از سرپرست مصدوم برنامه سرکارخانم گیلگ</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/hjxin.jpg" alt="دانلود فایل 10.jpg"></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font size="4" color="#cc0000">نمایی از قله در نزدیکی قره داش</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/pev5b.jpg" alt="دانلود فایل 9.jpg"></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2">دو ساعت و نیم را پشت سر می گذاریم که به قره داشی می رسیم عکسی به &nbsp;یادگار در این جا میگیریم .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><img src="http://up.upinja.com/ie5ij.jpg" alt="دانلود فایل 1.jpg"></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2">در این جا خستگی مان را با استراحتی کوتاه و خوردن تنقلات از تنمان بیرون می کنیم اگر مسیر جاده را به سمت قله بخواهیم ادامه دهیم زمان زیادی خواهد برد ولی اگر یال روبرو را که باز شیب زیادی &nbsp;دارد طی کنیم زمان دو ساعته ای باید طی کنیم تا به قله برسیم به همین خاطر تصمیم می گیریم از یال برویم .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font size="4" color="#3333ff">صرف نهار در قله و پایان برنامه صعود</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><img src="http://up.upinja.com/oot8q.jpg" alt="دانلود فایل 6.jpg"></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2">&nbsp;&nbsp;</font><img src="http://up.upinja.com/gm9oy.jpg" alt="دانلود فایل 3.jpg" style="text-align: right; font-family: tahoma;"></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; text-align: start;"><font color="#cc33cc" size="2">جا دارد از آقای زارعی معاونت محترم بانک ملت شعبه هشتپر و سرپرست برنامه سرکارخانم گیلک و همچنین از آقای حیادخت &nbsp;، دخترشان مهتا ، &nbsp;آقای زاهدان و پسر عزیزشان ماهان &nbsp;که در پایین قله منتظرمان مانده بودند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم یادم نرفته از همه عزیزان شرکت کننده در برنامه هم ممنونم</font></p></div> text/html 2017-05-19T15:26:42+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود عظیم قیچی ساز به قله لوتسه و پیوستن ایشان به باشگاه هشت هزاریها http://kohestanastara.com/post/84 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399">عظیم قیچی ساز بر بالای چهارمین قله بلند جهان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.manoto.news/Images/ChannelNews/27043_L16x9.jpg" alt="عظیم قیچی‌ساز، پنجمین کوهنورد ایرانی که قله لوتسه را فتح کرد"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#993399">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px; text-align: start;"><font color="#000099">عظیم قیچی‌ساز، هیمالیانورد ایرانی، بامداد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه، به سمت قله لوتسه، چهارمین قله بلند جهان در مرز تبت (چین) و نپال حمله کرد و توانست بدون حمل کپسول اکسیژن، به بلندای این قله هشت هزار و۵۱۶ متری برسد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px; text-align: start;"><font color="#000099">خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش کرده است که آقای قیچی‌ساز با فتح این قله، در میان ۱۶ رکوردداری قرار گرفت که بدون استفاده از کپسول اکسیژن و شرپا (گروهی از افراد بومی نپال، در اصطلاح کوهنوردی به افرادی گفته می‌شود که در ازای مبلغی به حمل بار کوهنوردان کمک می‌کنند)، هر ۱۴ قله بالای هشت هزار متری دنیا را فتح کرده‌اند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px; text-align: start;"><font color="#000099">قله‌های بالای هشت هزار متری که این ۱۶ کوهنورد موفق به فتح‌شان شده‌اند عبارتند ار برودپیک، دائولاگیری، نانگاپاربات، کانچن چونگا، گاشربروم یک و دو، آناپورما، کی۲، ماناسلو، ماکالو، چو آیو، شیشاپانگما، اورست و لوتسه.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px; text-align: start;"><font color="#000099">عظیم قیچی‌ساز، حسین مقدم، سعید میرزایی، ایرج معانی و محمود هاشمی پنج کوهنورد ایرانی‌ای هستند که در بهار سال ۹۶ موفق به فتح لوتسه شدند.</font></p><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px;"><font color="#cc0000">از طرف خودم و مدیریت و اعضاء باشگاه کوهستان آستارا این صعود و پیوستن آقای قیچی ساز را به جمه باشگاه هشت هزاریها به جامعه کوهنوردی کشورمان تبریک می گویم .&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px;"><div class="_3x-2" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="font-family: inherit;"><div class="mtm" style="margin-top: 10px; font-family: inherit;"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="font-family: inherit;"><a class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/Frontlinemountainers/photos/a.798567600215951.1073741828.798556470217064/1498181293587908/?type=3" rel="theater" ajaxify="/Frontlinemountainers/photos/a.798567600215951.1073741828.798556470217064/1498181293587908/?type=3&amp;size=400%2C573&amp;fbid=1498181293587908&amp;player_origin=unknown" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18485940_1498181293587908_4668968045356372296_n.jpg?oh=c5426c501f5cd067618cfab9309f9cb4&amp;oe=59C05114" data-render-location="newsstand" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 1px; display: block; position: relative; font-family: inherit; width: 476px;"></a></div></div></div></div></p><div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_89y" style="font-weight: normal; line-height: 1.38; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div dir="ltr" class="_5wjy" style="text-align: left; font-family: inherit;"><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><font size="3" color="#3333ff">Cənubi Azərbayanlı dağçı Əzim Qeyçisaz Lohotse (8516m.) zirvəsinə oksigen balonsuz qalxmağa nail olmuşdur və dünyada 16 cı dağçıdı. Təbrik edirik..</font></p></div></div><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="4" color="#993399">همچنین صعود خانم پروانه کاظمی به قله دائولاگیری به ارتفاع 8167 متر ،را به تمامی بانوان کوهنورد کشورمان &nbsp;تبریک میگوئیم.&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px 0px 12px; outline: none; line-height: 1.7em; font-family: noto_naskh_arabicregular, CoreSansM, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 18px;"><img src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18519452_1425108280884958_1971798059164548814_n.jpg?oh=ecf5ec62bc96817f9294fbe5bc0544d3&amp;oe=59A23BE3" alt="عکس ‏‎Hassan Najarian‎‏"></p></div> text/html 2017-05-07T18:40:50+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده دریاچه سوها و معرفی مسیر جدید در صعود به این دریاچه زیبا http://kohestanastara.com/post/83 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc66cc">صعود کوهنوردان کوهستان آستارا به دریاچه زیبا و دیدنی سوها از مسیر روستای میه کومه ، شرشر بولاغی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc66cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/q5OIvNtlL2/large/n.jpg" alt="n.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">اکثر کوهنوردان با مسیر دریاچه سوها به آبشار لاتون آشنایی دارند اما می خواهم مسیری متفاوت را خدمت دوستان معرفی نمایم در ابتدا اضافه می کنم که برای &nbsp;رفتن در این مسیر به یک راهنمای محلی نیاز مبرم داریم به علت اینکه در این فصل سال دریاچه و مسیر منتهی به آن همیشه مه آلود است در صورت عدم آشنایی با مسیر گمشدن حتمی است &nbsp;ما نیز از آقای دنیایی از اهالی میه کومه به عنوان راهنما استفاده نمودیم که جا دارد از ایشان از طرف خودم و همنوردانم نهایت تشکر را داشته باشم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">ساعت هفت صبح است که در شیری حیاطی جلوی تولیدی آب معدنی &nbsp;لاتون پیاده می شویم این همان مسیری هست که به آبشار دوقلوی میه کومه که قبلا در سایت معرفی نموده ام می رود &nbsp;دو ساعتی را در جاده ای طی میکنیم که ماشین های شاسی بلند به راحتی می تواند در این مسیر تردد کنند .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Wxxrvuil5f/medium/w.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">ساعت 9 صبح را نشان می دهد که پس از گذشتن از این ورودی که در زیر عکس نمایانگر آن هست به روستای میه کومه می رسیم برای صرف صبحانه جلوتر بچه ها برای دم کردن چایی هیزمی حرکت کرده بودند تا در وقت صرفه جویی کرده باشیم . یک ساعتی را برای استراحت و خوردن صبحانه در نظر میگیریم سرپرستی برنامه امروز به عهده آقای عشایر می باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/yaSs3eAsVV/medium/j.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">ساعت 10 صبح به راه می افتیم یک سربالایی را در پیش رو داریم پس از طی مسیری عکس زیر را به یادگار میگیریم &nbsp;که در پشت سر ما منطقه باباعلی و ارتفاعات آبشار لاتون پیداست .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/dsXUQia1XA/medium/k.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">دو ساعتی را زمان می برد که یک سربالایی نسبتا تندی را پشت سر بگذاریم مسیری بسیار زیبا و دیدنی .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DFsis3JYQi/medium/s.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#6666cc">به یالی می رسیم که یک ساعتی را باید در این جا طی کنیم که به تنگی باشی یا ترکه رو معروف است پس از طی این مسیر باید به پایین ترین نقطه به سمت دره ای در یک مسیری مال رو گام بر می داریم &nbsp;به رودخانه فصلی رسیده و پس از گذشتن از آن دوباره یک سر بالایی تندی را پیشرویمان مشاهده می کنیم دیگر نمی توانیم اطراف خودمان را مشاهده کنیم چون در لابه لای درختانی بلند و سر به آسمان بر افراشته و در یک مسیری مالرو گام بر می داریم هر چقدر ارتفاع می گیریم هوا مه آلود شده و برف دو روز قبل را مشاهده می کنیم به شرشربولاغی میرسیم ساعت 13.30 را نشان میدهد بچه ها احساس گرسنگی می کنند برای صرف نهار در این محل یک ساعتی را میمانیم آتشی روشن نموده و چایی هیزمی را &nbsp;آماده می کنیم تا در این شیب که جای کمی هم برای نشستن وجود دارد و برف هم روی زمین نشسته و رد پای گرگ و خرس هم پیداست و از ردشان معلوم هست که دیشب یا در یک روز گذشته از این جا عبور نموده اند ما این رد پاها رو تا نزدیکی های دریاچه مشاهده کردیم .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/pOYYuJgnHt/medium/l.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#ff6666">عبور از تنگه باشی یا ترکه رو</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/g8S6FaDkh1/medium/v.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">صرف چایی داغ پس از نهار و گام آخر برای رسیدن به دریاچه سوها</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9xUo8KPfUt/medium/h.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc33cc">عکس خود نشانگر از برف و مه می باشد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LKyKSgEN3a/medium/o.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff">اینم از زیبای های طبیعت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SpmirLLOJv/medium/p.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#6666cc">ساعت 4 بعد از الظهر را نشان می دهد که به دریاچه پوشیده از مه می رسیم اما لحظاتی مه کنار می رود و بچه ها برای گرفتن عکس یادگاری جمع می شوند تا بخواهیم عکس بگیریم دوباره مه دور ما را احاطه می کند تا دریاچه را دور بزنیم و به ماشین برسیم که به نزدیکی دریاچه اومده چندین بار برای گرفتن عکس دسته جمعی اقدام می کنیم .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/zvB3qtQAek/medium/m.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">جا دارد از آقای دنیایی به خاطر راهنماییشان در مسیر و سرپرست برنامه آقای عشایر و یک تشکر ویژه از بانوان توانمند باشگاه که این مسیر سنگین را در زمانی مناسب همگام با آقایان گروه طی نمودند از طرف خودم و مدیریت باشگاه داشته باشم خسته نباشید همنوردان عزیزم</font></div> text/html 2017-04-18T16:36:59+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهستان آستارا در آبشار مسکین و ارتفاعات باباعلی آبشار لاتون در دو برنامه http://kohestanastara.com/post/82 <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000" size="3">&nbsp; &nbsp;اولین برنامه 96 در جهت آمادگی برای اجرای برنامه ها و کوهپیمایی در مسیر آبشار مسکین</font></div><div style="text-align: right;">&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2">با سلام و درود فراوان به همراهان عزیز در سایت کوهستان آستارا از اینکه برنامه های ما را دنبال می کنید ممنون و متشکریم امیدوارم امسال نیز با معرفی مسیر های جدید کوهنوردی و تصاویر زیبا و دیدنی در خدمت شما عزیزان باشیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2">امسال نیز برنامه های متنوع و جدید را در برنامه شش ماهه اول جای داده ایم که امیدوارم با اجرای آنها و انتشار گزارش و تصاویر شما عزیزان نیز با ما همراه شوید .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xnvM6SLQS4/large/2.jpg" alt="2.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3">آبشار فصلی دیدنی در مسیر آبشار مسکین</font></div><div style="text-align: right;">&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">امسال نیز مانند سال های گذشته دوستانی به جمع ما پیوسته اند که جا دارد از طرف مدیریت باشگاه و خودم به این عزیزان خوشامد گفته و امیدوارم که از برنامه ها از نهایت خوشی و لذت &nbsp;بهره مند شوند . سرپرست برنامه سرکارخانم شکورنقاش و برنامه در هجدهم فروردین ماه 96 اجرا شد .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4rED1e99Df/large/1.jpg" alt="1.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000099">صعود به ارتفاعات باباعلی از مسیر خشنود</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc0000" size="2">ارتفاعات باباعلی که در آن بقعه حضرت بابا علی قرار دارد از کوه های اطراف آبشار لاتون بوده و برای صعود به به این محل مسیرهای مختلفی وجود دارد و یکی از مسیرهای آن از بالای آبشار بوده که زمان دو ساعته ای را می برد البته زمان از آبشار لاتون محاسبه شده است &nbsp;اما &nbsp;مسیری را که ما انتخاب نموده ایم از بعد استراحت گاه خشنود به سمت آبشار لاتون جاده ای به سمت &nbsp;چپ پایین و رودخانه جدا می شود &nbsp;که پس از گذشتن از پل چوبی روی رودخانه به اولین محلی که میرسیم عزیز بیگ حیاطی نام دارد می رسیم که در همان ابتدا &nbsp;دو سنگ آسیاب قابل مشاهده است که در زمان های دور مردم این مناطق برای آسیاب کردن گندم هایشان به این جا می آمده اند . این برنامه در بیست و پنجم فروردین ماه 96 اجرا شد . &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1Ooq9MYwmV/large/11.jpg" alt="11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">عکس یادگاری در استراحت گاه خشنود با آقای خشنود و پسرشان مهیار که در قهرمانی کشتی کشوری به مقام سومی دست یافته اند و در این جا دارد ازز طرف بچه های کوهستان آستارا به پدرش و خود مهیار تبریک گفته برایش آرزوی موفقیت و راه یابی به تیم ملی کشتی را &nbsp;از خداوند منان خواستاریم .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NgYrXS5SnJ/large/3.jpg" alt="3.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">عکسی زیبا در مسیر از آقای حسین نژادی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/uiJ1VfK6AK/large/12.jpg" alt="12.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">خونه ای قدیمی به یادگار مونده در عزیز بیگ حیاطی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/aVgHnVbdPD/large/4.jpg" alt="4.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#000099">اینم از آرتین کوچولوی ما البته کوهنورد نمونه و بزرگ</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xk6VdxRkve/large/6.jpg" alt="6.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">خونه ای در محلی به نام ووآگین ( ووآگین به زبان تالشی بوده و محلی است که به علت اینکه باد گیر بود و همیشه در وزش باد بی نصیب نمی ماند به این نام گذاشته شده است )</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/WYskJduyCC/large/5.jpg" alt="5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#6600cc">&nbsp;مسیر در بالای همین خونه که واقعا زیباست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/QnjYytmvY8/large/7.jpg" alt="7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc0000">پس از گذشتن از ووآگین به این محل می رسیم که با نبود مسیر کوهنوردی زمانی را تا رسیدن به منطقه ای به نام توره دی در این محل طی میکنیم و بچه ها هم از اینکه مسیری وجود ندارد از ترس گم شدن ما را بی نصیب نگذاشتند البته یادم رفت بگویم سرپرست و راهنمای مسیر آقای پورکرمی بودند .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/0kZ6zBIk9d/large/10.jpg" alt="10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">منطقه توره دی که در پشت سرمان قلعه بالای آبشار لاتون قابل مشاهده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4Go8i1N3Pq/large/15.jpg" alt="15.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#990000">تصاویری زیبا در همین مسیر</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/fmDbfZvxOH/large/9.jpg" alt="9.jpg"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000099">از استراحت گاه خشنود تا تابلوی بقعه باباعلی زمان سه را البته به احتساب عکس گرفتن ها و استراحت که فکر کنم یک ساعتی باشه طی نمودیم مسیری زیبا و دیدنی در فروردین ماه به خصوص دیدنی است .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/7b24Mt7yIn/large/14.jpg" alt="14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LeGjLLYJus/large/13.jpg" alt="13.jpg"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#cc0000">با تشکر از عزیزان شرکت کننده در این برنامه به خصوص سرکارخانم شکورنقاش مدیره باشگاه و سرپرستی برنامه</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-03-21T12:39:29+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده تبریک سال 1396 خورشیدی از طرف کوهستانیها http://kohestanastara.com/post/81 <div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff">پیام تبریک</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">با سلام و تبریک آغاز سال 1396 خدمت بازدید کنندگان سایت کوهستان آستارا و تمامی کوهنوردان و همنوردان عزیز بلاخره سال 95 نیز با تمام مشکلات ، خوبی ها و بدی هایش ، لذت ها و سختی هایش به آخر رسید و سالی نو آغاز شد باز طبعیت رنگ دیگری به خود گرفت و تولدی دوباره آغاز شد امیدوارم که امسال بر خلاف سال گذشته سالی کم خطر و کم حادثه در ورزش کوهنوردی باشد .</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">برای سال آتی از طرف مدیریت باشگاه جناب آقای براتی پور برنامه ای تنظیم شده که بزودی در سایت قرار خواهم داد باز مثل سال های گذشته تلاش شده که تنوع در برنامه ها لحاظ شود و تا جایی که امکان داشته سعی نموده ایم چند قله و مسیر جدید را خدمت شما همراهان گرامی و عزیز معرفی نماییم امسال نیز همراه و همگام کوهستان آستارا باشید تا از جاذبه های کوهنوردی شهرستان آستارا و استان گیلان نهایت استفاده و لذت را ببرید .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">سعی می کنیم با اجرای تمامی برنامه ها با ارایه تصاویر شما را نیز با بچه های کوهستان آستارا همراه سازیم برای تک تک شما عزیزان لحظات خوشی را آرزو می کنم امیدورام با تلاشی که خواهید نمود ثانیه های خوش و خرمی برای خودتان بسازید . شاد و پیروز باشید. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;صادق زاده</font></div> text/html 2016-12-20T16:02:17+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده برنامه های اجرا شده کوهستان آستارا در چند ماه اخیر http://kohestanastara.com/post/80 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ffffff">باشگاه کوهستان آستارا در چند ماه گذشته&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ffffff">با سلام خدمت همراهان همیشگی کوهستان آستارا امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتان باشد یک عذرخواهی هم می کنم به دلیل تاخیر در انتشار برنامه های اجرا شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">آبشار زمرد حویق&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="margin: 0px; line-height: 15px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="2" color="#ff0000">آبشار زمرد حویق در موقعیت جغرافیایی E52 48 N09 38 در استان گیلان واقع است. شهر حویق در 40 كیلومتری شمال شهر تالش واقع شده و این شهر تازه تاسیس از تركیب دو دهستان حویق و چوبر تشكیل شده است.شهری که با فاصله چند كیلومتری می‌توان از اراضی ساحلی كنار دریا به اراضی جنگلی در ارتفاعات پایكوهی رسید و با قرارگیری در این ارتفاعات به راحتی می توان دریای زیبای خزر را مشاهده کرد. کلمه تالش از تولش(گل خیز) مشتق شده که تول به معنی گل، و ش پسوند مکان است و این کلمه به مرور زمان تبدیل به تالش شده است. آبشارهای تالش بیشتر در میان جنگل های کوهستانی منطقه واقع هستند</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 15px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="2" color="#ff0000">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 15px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="2" color="#ff0000">آبشار زمرد حویق یکی از زیباترین پدیده‌های گردشگری شهرستان تالش و استان گیلان به شمار می‌رود که در تمام فصول سال گردشگران و کوهنوردانی از دیگر نقاط و استان‌های دیگر را به خود جذب می‌کند. فاصله این آبشار از بازار شهر حویق ۹ کیلومتر است که قسمتی از جاده آن آسفالت بوده و بقیه نیز خاکی و کوهستانی است و از طبیعت نیز برخوردار بوده و می‌توان برخی ییلاقات شهرحویق را مشاهده کرد.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px; line-height: 15px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></p></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/VvoGXdOjtN/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">ارتفاعات مشند از مناطق دیدنی حیران</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/MXH9GC1EAA/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">آبگرم علی داشی یکی از دیدنیترین منطقه روستای توریستی گلیده حیران</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/iEvVKfXyCu/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">مسیر آبگرم علی داشی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/JPStbtza1u/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">ارتفاعات عنبران محله آستارا</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Tx7VVW7sRL/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/wr5ouuMeEa/6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">ارتفاعات عسکر محله عنبران</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/XbEwRhVnce/7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/E2rJ8HbroU/8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">ارتفاعات قوش داشی حیران در یک روز برفی و طوفانی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/hpEmDuYBxy/9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/VvVnpYeOFm/10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">یک روز برفی در ارتفاعات روستای کشفی به سمت شوندا چولا یک مسیر بسیار دیدنی</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Mglx3QR3ir/11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/yROHboF4m2/12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#ffffff">مسجد شوندا چولا</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/KlGpGvAHfB/13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2016-07-06T08:01:28+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده معرفی مسیر صعود به قله 2358 متری کلاهوی تالش http://kohestanastara.com/post/79 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4">همگام با کوهنوردان کوهستان آستارا در صعود به کلاهو ( تالش )</font><br><div align="right"><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/TcnqXbH3QA/13.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"><br><br><font color="#663366" size="3">کلاهو قله ای </font><font color="#ffffff"><font size="3">در شمال غرب البرز و از رشته کوه های تالش می باشد که روستاهای گودول ، دران ، بیلگو و حسن دگیر مانی در دامنه آن واقع است&nbsp; ارتفاع قله 2358 متر می باشد.<br>نوک قله کلاهو بسیار مسطح بوده و به گفته بومیان محل در جنگ جهانی دوم روس ها از فراز این کوه به عنوان مقابله با نیروی هوایی آلمان بهره می بردند .<br>&nbsp;</font><br><font size="3">&nbsp;سرپرست برنامه سرکار خانم گیلک</font></font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bFadiEpG60/4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font color="#ffffff"><font size="3">به کوهستان می نگرم درونم سرشار از نیرو می شود کوه ها سر فرود می آورند و می گویند باز ما را در خواهی نوردی .<br></font><br>&nbsp;<br><font size="2">پشت سر آقای جسین نژادی ( عکاس برنامه ) منطقه دران و بیگلو آن سوی کلاهو نمایان است .</font><br><br></font><div align="center"><font color="#ffffff"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/sYF7UUJVqB/14.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="1070" hspace="0" vspace="0" width="804"></font></div><font color="#ffffff"><br><font size="2">ساعت 5 صبح را نشان می دهد با هفده نفر از اعضاء باشگاه آستارا به سمت تالش ترک می کنیم در برنامه های اجرا تالش و صعود به کوه تیلار&nbsp; و بغروداغ باز جناب آقای موسوی زحمت راهنمایی گروه را به کلاهو خواهند کشید در آخرین هماهنگی که شب گذشته با آقای موسوی&nbsp; داشتم ایشان به خاطر عارضه قلبی برای برادرشان پیش آمده بود در بیمارستانی در شهر رشت بودند .<br>می خواهم برنامه را به هفته بعد موکول کنم که با مخالفت شدید آقای موسوی روبرو می شوم می گویند که فردا صبح ما را در برنامه همراهی خواهند نمود برای برادرشان آرزوی سلامتی و تندرستی نموده به امید دیدار صبح فرذا خداحافظی می کنم . <br>بارش باران در غروب پنج شنبه در آستارا و تالش از یک طرف و حادثه پیش آمده برای آقای موسوی بر اجرای برنامه فردا سایه انداخته که با اصرار ایشان در همراهی ما مصمم به اجرای برنامه شده و به بچه ها ساعت حرکت و شرایط اجرا را ابلاغ می کنیم.<br>ورودی هشتپر هستیم که آقای موسوی تماس می گیرند ساعت 6 صبح را نشان می دهد می گویم که به بزودی به میدان می رسیم آقای موسوی قرار است پس از صعود زودتر برگردند به همین خاطر با موتور آمده اند. نان نخریده ایم آقای موسوی زحمت آن را می کشند جا دارد تشکر ویژه ای از این بابت از ایشان داشته باشم .<br><br><br></font></font><div align="center"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><font size="2"><font color="#ffffff"><br><br>در مسیر مریان تالش ( آق اولر ) &nbsp; هستیم&nbsp; برای صرف صبحانه در کیش دیبی جلوی کافه ای نگه داشته و زمانی را در این جا از دست می دهیم .<br>مسیر 32&nbsp; کیلومتری تا منطقه تاریخی آق اولر را به علت سربالایی و گردنه بودن آن بیش از یک ساعتی زمان می برد طی کنیم لحظاتی در این جا ایستاده و به تماشای مناظر اطراف و خانه های قدیمی و حمام قدیمی واقع در این محل می پردازیم .</font><br></font><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rLntpgU8Xl/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></div><br><font color="#ffffff">بعد از این محل جاده خاکی و به سمت پایین و رودخانه حرکت خواهیم نمود&nbsp; به پهنا و وسعت رودخانه که می نگریم حکایت از آن دارد که در بهار با ذوب شدن برف ها سیل ویرانگر و خروشانی را به در آغوش می گیرد در زمان های نه چندان دور در این جا آسیاب گندم وجود داشته که به همین خاطر حسن دگیر مانی معروف است . از خود آق اولر تا گودول محل پارک ماشین 8 کیلومتری فاصله است اما خاکی بودن جاده زمان 40 دقبقه ای را می برد تا برسیم . آقای موسوی با صاحبخانه آشناست سفارش راننده را نموده بعد از آماده شدن بچه ها در ساعت 9.45 حرکت خود را آغاز می کنیم هر چند می توانستیم جلوتر از این هم برویم اما سربالایی های تندی را پشت سر گذاشته بودیم و نخواستیم بیشتر از آقای حیادخت به زحمت بیافتد زمان 45 دقیقه را در جاده با سربالای و پیچ در پیچ تا پای کوه باید طی کنیم. <br>به منطقه صرفه چولا می رسیم نام مناطق در این جا تالشی بوده و بر اساس موقعیت و نشانه هایی اسم گذاری شده که این منطقه هم&nbsp; چون در کنار جاده دره هست چوالا ( پایین ) نام نهاده اتد .<br>در مسیر جاده به سمت چپ وارد باغی می شویم .</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/v3iwxsqlUJ/15.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font color="#ffffff"><font size="2">یک ساعتی را در مسیر درختی با شیب تند وسنگی پیموده و از نور آفتاب در امان می مانیم</font><br></font><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bQyImPaZAN/3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></div><br><font size="2" color="#ffffff">عکسی به یادگار پس از خارج شدن از جنگل</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/u8eCkz9KdY/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></div><font size="2"><br><font color="#ffffff">گروه اجرایی برنامه در کنار آقای موسوی راهنمای برنامه در قله</font></font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/20mNR7EVfR/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font size="2" color="#ffffff">بانوان کوهستان آستارا بر فراز ابرها در قله کلاهوی تالش</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LqKCCaa2K9/9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="1073" hspace="0" vspace="0" width="805"></div><br><font color="#ffffff"><br><font size="2">استراحت کوتاهی در مسیر قله واقعا شیب زیاد و خسته کننده است</font></font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FAXDhJ1CS4/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font color="#663366" size="2">آ</font><font size="2" color="#ffffff">قای موسوی از زحمات بی دریغ شما در رسیدن به قله با وجود مشکل پیش آمده برایتان متشکریم</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9Cy88Dbg29/6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font size="2" color="#ffffff">بر فراز قله پس از پنج ساعت تلاش ، همنوردان خسته نباشید همیشه در اوج قله ها</font><br></div></div> text/html 2016-06-05T17:08:43+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده صعود کوهنوردان کوهستان آستارا به کوه سنگر ( حور داغی ) http://kohestanastara.com/post/78 <div align="center"><font color="#000099" size="3">همراه با کوهستان آستارا در صعود به کوه رادار </font><br><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/osENZDphHx/8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="602" hspace="0" vspace="0" width="803"><br><br><div align="right"><font color="#CC0000" size="2"><font color="#000099">&nbsp;در ابتدا لازم می دانم از مدیریت فروشگاه نیما جناب آقای بشری مقدم به خاطر درج آگهی تبریک به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس باشگاه کوهستان آستارا&nbsp; در هفته نامه پیام آستارا از طرف خودم و همنوردانم در کوهستان آستارا نهایت تقدیر و تشکر نموده و برایشان آرزوی تندرستی و سلامتی می کنیم .</font><br>&nbsp;&nbsp; این برنامه با شرکت هجده نفر از همنوردان در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه نود و پنچ و به سرپرستی آقای شایان جعفری از کوهنوردان باسابقه و جوان باشگاه صورت گرفت .</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9efgENAeow/3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="601" hspace="0" vspace="0" width="802"></div><br><font color="#000099" size="2">بارها این مسیر را در سایت معرفی نموده ام جلودار این برنامه آقای سعیدی و در یک روز بهاری و آفتابی برگزار شد .</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/KLn3xxRKmD/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="603" hspace="0" vspace="0" width="804"><br><div align="right"><br><font color="#000099" size="2">امسال با بارش رحمت الهی درختان و طبیعت حال و هوای دیگری دارد </font><br><br></div></div><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/2OfeUEuoZj/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></div><font color="#CC0000" size="2"><br>صبحانه در مسیر حیاط مسجد صرف نموده و پس از استراحت کوتاهی به حرکت ادامه می دهیم .</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Qe9jDUb8ae/4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="602" hspace="0" vspace="0" width="803"></div><br><font color="#000099" size="2">در مسیر به دخترخانمی برخورد می کنیم که به دور از حال و هوای شهر در حال چرای گوسفندان روزها را سپری نموده و به خانواده اش کمک می کند عکسی به یادگار گرفته و دخترک چوپان را تنها گذاشته و به راهمان ادامه می دهیم.<br></font><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ufyfc4QkCq/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font color="#FF0000" size="3">عکسی زیبا و دیدنی از طبیعت منطقه</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/nBRT8QWw9n/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="801"></div><br><font color="#000099" size="2">نهار را مثل برنامه های اجرا شده در این مسیر در هیوا بولاغی صرف نموده و استراحتی می کنیم تا خستگی مان با دیدن و تماشای مناظر اطراف رفع شود<br></font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/FW86GrOgE7/6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></div><br><br><font color="#CC0000" size="2">با تشکر از دوستان شرکت کننده در این برنامه و عوامل اجرایی به خصوص سرپرست جوان و جلودار جناب آقای سعیدی ، همچنین از راننده عزیزمان آقای حیادخت و سرکار خانم گیلگ<br></font><br><br><br></div></div> text/html 2016-05-15T14:41:29+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده کوهپیمایی در مسیر گیلده به آلادیزگاه و صعود به کوه اسبینه http://kohestanastara.com/post/77 <div align="center"><font color="#3333FF" size="5">گزارش اجرای دو برنامه آلادیزگاه و اسبینه</font><br><div align="right"><br><font color="#FF0000" size="2">باز آخر هفته ای شد و برنامه ای دیگر ، این برنامه در مسیر روستای توریستی گیلده به آلادیزگاه و با شرکت نوزده نفر از همنوردان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه نود و پنج و در یک روز بهاری همراه با بارش باران اجرا شد</font><font color="#FF0000">.<br></font><br><div align="center"><font color="#FF0000"><br></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/YqNHtz8P88/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><font color="#CC33CC" size="2">این مسیر بارها در سایت معرفی شده به همبن خاطر در مورد آن چیزی نمی نویسم</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/qVLxsHZwMe/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="604" hspace="0" vspace="0" width="805"></div><br><font color="#3333FF" size="2">سرپرستی برنامه به عهده آقای مهرپرور و سرکار خانم مهرپرور بود با تشکر دوستان شرکت کننده در برنامه<br><br></font><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/oPTcbSndiE/4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><div align="center"><font color="#FF0000" size="4">صعود به کوه اسبینه<br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4geMWo2b6x/8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"><br></font></div><br><font color="#CC66CC" size="2">این برنامه با شرکت هجده نفر و از مسیر مشند در یک روز خوب و با هوای عالی برگزار شد</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/DRsvI9qOFg/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="800"></div><br><font color="#3333FF" size="2">سرپرستی برنامه را آقای آرش عظیمی کهن و استاد عزیز سرکار خانم رزیتا واحدپور عهدهدار بودند</font><br><br><div align="center"><font size="3"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/KN28BGTlu7/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="600" hspace="0" vspace="0" width="799"></font></div><br><font color="#6666CC" size="2">با تشکر از سرپرستان برنامه ، این برنامه در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه اجرا شد</font><br><br><div align="center"><br></div></div></div>