گروه کوهنوردی کوهستان آستارا http://kohestanastara.com 2020-07-04T18:31:10+01:00 text/html 2020-06-13T16:38:16+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده معرفی مسیر پیمایش تهران شمال ( فشم روستای گرمابدر به روستای ملاکلا توسکاتک سی سنگان نوشهر ) http://kohestanastara.com/post/119 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc">پیمایش یکصد کیلومتری فشم سی سنگان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">هرگز نمی توان، بدون هدف ، انتخاب مسیر و اندیشیدن ، توان و اراده و خواستن ... ، به انتظار موفقیت ها ، پیروزی ها و یا فرداهای بهتری نشست که انتظاری بیهوده است و سرابی بیش نیز نخواهد بود ....!</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">عکسی به یادگار در تنگه یونزا</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/KFdDfx8m9r/medium/IMG_20200603_080145.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300">از طریق سایت بریم کوه متوجه برنامه ویژه پیمایش تهران شمال توسط گروه کوهنوردی مهزیار تهران می شوم برنامه را چندین بار به خوبی مطالعه و در مورد آن اطلاعاتی جمع آوری میکنم تصمیم خود را گرفته و از طریق سایت بریم کوه که عضو آن سایت هستم مرحله پیش ثیت نام را انجام دادم که پس از ساعتی گوشیم زنگ می خورد آقای مهزیار از تهران لیدر برنامه هستند و از من می خواهند جهت قطعی ثبت نام مبلغ مورد نظر را واریز کنم که همان لحظه این کار را انجام و به اطلاع ایشان می رسانم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300">باید تدارک این برنامه را می دیدم کم و کسری را خرید نموده و منتظر روز موعود می مانم یک برنامه با یکی از همنوردادنم حسین آقا در مسیر کانکس مدرسه کوته کومه به آلمان یولی و سیه کو به آبشار لاتون و بالای آبشار و برگشت از آمبرو کومه به پارکینگ در حدود بیست کیلومتر کوهپیمایی انجام می دهم روز سه شنبه ساعت یک و نیم ظهر حرکت خود را برای پیوستن به برنامه آغاز میکنم .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#003300">به محل قرار ساعت دو بامداد روز چهار شنبه می رسم منتظر می مانم تا بقیه همنوردان بیایند ساعت یک ربع از سه گذشته با یک دستگاه میدل باس به سمت روستای گرمابدر فشم راه می افتیم از ماشین پیاده شده سوار دو دستگاه نیسان می شویم تا جاده خاکی را اول صبحی طی نکینم تا ارتفاع سه هزار بالا می رویم سپس پیاده شده پس از طی مسافتی در ارتفاع 3250 متری صبحانه را خورده ساعت 7 صبح یک برنامه 5 روزه را شروع می کنیم . تا یادم نرفته بگویم بیست و یک نفر در کل بودیم که 5 نفر کوهبانو بودند .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#003300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">گردنه خاتون بارگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/nE9gDQkKK2/medium/IMG_20200603_055001.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/MIKGk6Ena8/medium/IMG_20200603_071641.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#009900">از جاده ییلاقی از گردنه خاتون بارگاه شروع نموده و پس از گذر از دو بار از رودخانه که به آب می زنیم و پوتین هایمان پر آب سرد می شود تنگه یونزا را پشت سر گذاشه ساعت هشت و نیم صبح به دشت زیبای لار می رسیم&nbsp; در این دشت نیز مجبور به گذر از رودخانه یکم عریض با همان پوتین های خیس می شویم یکی از همنوردان در مقابل سیلاب دوام نیاورده و تعادل خود را از دست می دهد و حسابی خیس می شود و مجبور به تعویض لباس خیس می شود هنوز در اول راهیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">دشت لار</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/r8gm6AZkUS/medium/IMG_20200603_084948_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/vKjcFUASnr/medium/IMG_20200603_093000_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">ماشن های آفرود در این دشت جولان می دهند که از سمت پلور به این منطقه وارد شده اند پوتین ها را در آورده آب داخل آن را تخلیه و جورابم را عوض میکنم سپس پس از گذشت از دره سفید آب و رسیدن به آبشار سفید آب ( قو )&nbsp; استراحت کوتاه و گرفتن عکس و فیلم از آبشار به راهمان ادامه می دهیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">آبشار آب سفید (قو )</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/0avkVbOXC7/medium/IMG_20200603_105908_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#009900">&nbsp;برای صرف نهار در منطقه سرخک . ساعت سه بعد الظهر به این منطقه رسیده و پس از صرف نهار به راهمان ادامه می دهیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">منطقه سرخک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/vuNwBA6G56/medium/IMG_20200603_150340_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/p3xAUhLPu5/medium/IMG_20200603_162154_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#33cc00">از دره سفید آب رفته رفته ارتفاع را زیاد می کنیم ارتفاع دشت لار 2600 متر از سطح دریاهای آزاد می باشد پس از گذشتن یال های که طاق برفی داشتند که در این موقع از سال گذر از این جاها خالی از خطر نیست.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/gYMYg3LmDt/medium/IMG_20200603_172542_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/BOR1RPAu7V/medium/IMG_20200603_173926_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/WambpDZN4L/medium/IMG_20200603_192500_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">به گردنه پاکبود رسیده و این یال های برفی با درایت لیدر برنامه و کمک دوستان به سلامتی طی نموده و قرار می شود در بالا دشت سورین نرسیده به تنگه پلنگ واز&nbsp; نزدیک یک کاروانسرای قدیمی که ساختمان آن به زیر خاک رفته و سقف آن نمایان هست کمپ زده و چادر ها را برپا می کنیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">کارونسرای زیر زمینی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/KNW8bBfryB/medium/IMG_20200603_202338_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/oC9xJI0hPs/medium/IMG_20200604_094136_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;ساعت هشت و نیم غروب هست شام را خورده و به خواب می روم روز سختی را گذرانده بودم نزدیک به بیست و هشت کیلومتر فرود و صعود و فرود به این مکان داشتیم که در ارتفاع 2850 بود . از 3250 شروع کرده به 2600 دشت لار سپس به 3450 گردنه پاکبود رسیده و فرود و شب مانی در ارتفاع 2850 .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">پیمایش روز اول از ساعت 6.30 دقیقه صبح شروع با 27.5 کیلومتر فرود و صعود در ساعت 20.30 پایان رسید .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">صبح ساعت 9 بیدار شده و منتظر دوستان می شوم پس از صرف صبحانه چادر را جمع و کوله را دوباره می بندم برای روز دوم ساعت 10.30 صبح شروع پیمایش روز دوم پس از گذشتن از تنگه پلنگ واز و گذر از رودخانه سیلابی به دشت چهل چشمه ( سورین ) وارد می شویم.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/LZQbeWTgOp/medium/IMG_20200604_104517_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">تنگه پلنگ واز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/3UXIIvAN7D/medium/IMG_20200604_104712_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;</font><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/MqtiIGknxa/medium/IMG_20200604_110222_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/cfMi2DbkVs/medium/IMG_20200604_135051_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/LuYKoC3GWI/medium/IMG_20200604_142602_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">در ادامه پیمایش به دشت خرچر و چند بار گذر از رودخانه و آبشار یالرود باید برای رسیدن به روستای یالرود از دره کوشکک می گذشتیم که با توجه به حرکت تند آب و پر خطر بودن لیدر برنامه تصمیم به گرفتن ارتفاع و رسیدن به بالای روستای یالرود می کنند و قید دره را می زنند هر چند در زمان کمی عقب می افتادیم اما بهترین تصمیم همین بود.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">ارتفاعات روستای یالرود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/8GE9G5XaU5/medium/IMG_20200604_152118_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;باز پس از صعود فرودی دوباره به سمت روستا می شویم ساعت چهار روز 5 شنبه نهار خود را در حاشیه رودخانه یالرود خورده پس از گذشتن از حاشیه رودخانه دیدن دورنمای دره یالرود از پل چوبی گذر نموده با یک دستگاه نیسان راهی شهر بلده برای شب مانی روز دوم در ویلا می کنیم.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/fB9y1FpRKe/medium/IMG_20200604_155027_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/kbozE2dhTs/medium/IMG_20200604_170916_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">نمایی از دره کوشکک و پل چوبی رودخانه یالرود</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/u41sz3Hf7T/medium/IMG_20200604_171200_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;شام دوستان بساط پلو کباب می بینند و پس ار گرفتن دوش در یک حمام نمره ای که سه تا دوش و سالن داشت شبی را که تولد یکی از همنوردان نیز بود و&nbsp; با برش کیک و تبریک به ایشان در سالن ویلا همگی که البته خانم در اتاقی جدا به خواب رفتیم تا روز سوم را با انرژی بیشتری شروع کنیم دو تا از همنوردان که آقا و خانم بودند از این مرحله به بعد از ما جدا شده و تصمیم به بازگشت به تهران را نمودند یکی از دوستان نیز به همراه چادرها صبح فردا با ماشین راهی روستای ورازان شدند تا امروز را استراحت و از روز چهارم به ما بپوندند از این مرحله به بعد آقای داوود سقفی که از اهالی بلده و صاحب ویلا نیز بودند به عنوان راهنما تا آخر برنامه به ما اضاف شده و تعداد مان بیست نفر شد .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">پیمایش روز دوم از ساعت 10.30 دقیقه صبح شروع و با 15.5 کیلومتر کوهپیمایی در حاشیه رودخانه در ساعت 18&nbsp; به پایان رسید .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">قلعه قدیمی شهر بلده نزدیک ویلا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/HrgJdAf4Cr/medium/IMG_20200605_071849_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">ساعت هفت صبح روز سوم را شروع و پس از خارج شدن از منزل که در نزدیکی یک قلعه قدیمی هم بود به سمت سفرکلا تنگه راه می افتیم.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/piSB4NF5GF/medium/IMG_20200605_111122_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;باز صعودی دیگر را به ارتفاع 3450 متری گردنه قرق آغاز میکنیم یک شیب تندی را از یک مسیر قدیمی مال رو پشت سر گذاشته ساعت نزدیک یک ظهر به گردنه می رسیم که قله دماوند از این گردنه خودنمایی می کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">گردنه قرق و آقای داوود سقفی راهنما نفر وسطی و الهام خانم جلودار روز سوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/P5xkaIPSPx/medium/IMG_20200605_124019_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">نمایی از روستای ورازان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/gyRRpAHive/medium/IMG_20200605_124512_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;سپیس برای رف نهار کمی ارتفاع کم نموده استراحت کوتاهی می کنیم روستای ورازان به خوبی نمایان است اما با این وجود برای رسیدن به این روستا و گرفتن یک دوش حسابی در حمام قدیمی باید ساعت ها فرودی در یک شیب تندی را داشته باشیم که ساعت یک ربع مانده به 5 غروب به روستا می رسیم تا یادم نرفته بگویم بعد از سه روز کوهپیمایی وارد جنگل شده و سرسبزی خاصی کوه های&nbsp; این روستا دارد باز در داخل روستا کمی پیاده روی می کنیم تا به حمام می رسیم بعد از آن با یک دستگاه نیسان راهی امامزاده روستای ورازان نور می شویم کمپ شب سوم را در محوطه امامزاده برپا می کنیم برای شروع روز چهارم پس از صرف شام به خواب می رویم تا صبحی دیگر ...</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">صعود و فرود به روستای ورازان در روز سوم از ساعت 7.30 دقیقه صبح آغاز و با 19.5 کیلومتر در ساعت 17.30 تمام شد .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">روز چهارم با دو دستگاه نیسان راهی کجور شده و پس از خرید صبحانه روز پنجم و گوشت بره برای شام امشب در کمپ ابتدای دره سی سنگان راهی ابتدای جنگلی کجور یک معدن قدیمی ذغال سنگ نهر رودبار می شویم پس از پیاده شدن در محوطه کارگاه معدن و پر نمودن بطری های آب ساعت یازده و نیم ظهر وارد تنگه نهر رودبار می شویم .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">دفتر معدن ذغال سنگ و تنگه نهررودبار</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/tMPcrbmRg2/medium/IMG_20200606_110546_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/sA0b3UMQYG/medium/IMG_20200606_114328_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">پس از چند بار از رودخانه به این طرف و آن طرف ساعت یازده و دقیقه وارد مسیر جنگلی قلعه مور شده به سمت آبشار سنگی ارتفاع می گیریم و پس از گرفتن عکس یادگاری در آبشار در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بعد الظهر و استراحت کوتاهی راهی شیوا دره&nbsp; می شویم که پس از گذشت از یک دره ، دره دومی شیوا دره با آن آبشار زیبایش ملاقات می کنیم قبل از صرف نهار&nbsp; تنی به آب می زنم تا بعد از نهار به سمت آبشار برویم در آن جا نیز با وجود آب سرد آبشار باز شنا را از دست ندادم و با تعدای از دوستا خودمان را به آب زدیم اما برای رسیدن به آبشار با از مسیر آبی آن عبور کرد که در صورت آب زیاد رفتن به این مکان زیبا خیلی سخت می شود تا یادم نرفته بگویم ساعت 3 بعد اظهر با این مکان رسیدیم .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">آبشار خزه ای شیوا دره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/1k7uiBWXe2/medium/IMG_20200606_161500_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">آبشار زیبای شیوا دره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/mPXhgImxKO/medium/IMG_20200606_162539_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">دو ساعتی این جا خوب استراحت نموده و فیض یاب شدیم سپس برای کمپ آخر و شب آخر راهی ابتدای جنگل سی سنگان شدیم که پس از چهار روز کوهپیمایی هشتاد کیلومتری یک شب خاطره انگیزی را همرا با صرف کباب بره و جشن درست حسابی پشت سر گذاشتیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff">محل کمپ آخر ابتدای جنگل سی سنگان&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/LX23KZ6OgB/medium/IMG_20200607_061050_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">روز چهارم از جلوی معدن ذغال سنگ نهررودبار از ساعت 11.30 شروع و در ساعت 18.30 با 18 کیلومتر به پایان آمد .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">ساعت شش و نیم غروب بود که به محل کمپ رسیده بودیم و فردا ساعت ده و سی دقیقه صبح برنامه روز آخر را شروع نمودیم و پس از طی یک و نیم ساعت در کف حاشیه رودخانه و این ور و آن ور رفتن از رود ساعت یک ظهر از رودخانه خارج و وارد پارک جنگی سی سنکان شدیم که پس از دو روز توانستم با خونه و سعیده تماس بگیرم که از نگرانی در بیایند ساعت دو و سی دقیقه&nbsp; بعدالطهر روز یک شنبه با دیدن دریا از ارتفاعات توسکاتک با میدل باس راهی کنار ساحل نیلگون خزر شدیم.&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/AS002fHAbp/medium/IMG_20200607_121502_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/KFUWjp9ltR/medium/IMG_20200607_124818_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/LqDWljuR4i/medium/IMG_20200607_135011_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc">روز پنجم با کمترین پیمایش برنامه با 8.5 کیلومتر در حاشیه رودخانه از ساعت 10.30 شروع و در ساعت 14.30 به سرانجام چالش تهران شمال انجامید .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/YtuwyikEiZ/medium/IMG_20200607_152353_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2">با سپاس فراوان از لیدر برنامه آقای مهزیار و همنوردان عزیزی که بهترین لحظات را با آنها گذراندم و همچنین از رضا و سعیده به خاطر پی گیری اجرای برنامه . آری مسیر تمام شد&nbsp; و ما ماندیم و کوله و باز راه ها و کوه های دیگری در راه هست دردها تمام می شود و تاول ها از بین میروند سختی راه بخشی از لذت آن بوده و کوله باری از خاطرات را اندوخته کردیم که هز از گاهی با دیدن عکس ها یادی کنیم از این سفر خاطره انگیز .</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff">عکسی به یادگار با آقای مهزیار لیدر برنامه در کنار ساحل نیلگون سی سنگان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/G6rCQ6gwqW/medium/IMG_20200607_150023_(FILEminimizer).jpg"></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div> text/html 2020-06-12T08:09:25+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده معرفی آبشارمسکین ( لوشکی ) یکی از جاذبه های کوهنوردی آستارا تالش http://kohestanastara.com/post/118 <p align="right" style="text-align: center;"><font color="#000000" size="3">آبشارمسکین&nbsp; ( لوشکی ) یکی از جاذبه های کوهنوردی آستارا&nbsp; تالش</font></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/unYgyhOy2e/medium/IMG_20200523_074417_799.jpg"></p><p align="right"><font color="#000000" size="3">ارتفاع آبشار 78 متر و در تمام فصول دارای آب بوده و حجم آب بستگی به بارندگی فصلی متفاوت و در تمام فصلها دارای آب می باشد.</font></p><p align="right"><font size="3">نام آبشار برگرفته از روستایی در بالای آبشار می باشد که مسکین نام دارد و &nbsp;با 9&nbsp;خانوار در تمام فصول در این مکان زندگی می کنند&nbsp;و نام دیگر آبشار لیشکی بوده که به خاطر لیز بودن دیواره آبشار به این اسم خوانده می شود و به زبان تالشی می باشد.</font></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/5OvO3YVlZe/medium/IMG_20200523_074312_735.jpg"></p><p align="right" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p align="right"><font color="#000000" size="3">روستای لمیر در فاصله 20 کیلومتری آستارا به تالش واقع شده و مسیر آبشار از سه راهی سفید سنگان جدا شده و پس از طی حدود دو کیلومتر در این مسیر به دو راهی می رسد که سمت راست به روستای شلغون و سمت چپ به روستای درزگر که مسیر آبشار می باشد می رود که یک و نیم کیلومتر تا محل پارک ماشین فاصله دارد و از آن جا تا آبشار هشت کیلومتر مسیر کوهپیمایی وجود دارد که تقریبا&nbsp; بین سه ونیم تا چهار ساعتی زمان می برد.</font></p><p align="right"><font color="#000000" size="3"><br></font></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/yK4A6EUrcq/medium/IMG_20200523_074322_522.jpg"></p><p align="right"><font color="#000000" size="3">برای رسیدن به آبشار باید از حاشیه رودخانه گذر کرد و تقریبا تمامی مسیر به جز بیست دقیقه آخر که مسیر سربالایی هست را با صدای دلنشین آب گام برمی داری و از سه پل چوبی که در مسیر برای گذر از رودخانه درست کرده اند باید گذشت .</font></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/BcESdE4FGf/medium/IMG_20200523_074357_287.jpg"></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/73KuMbeRRM/medium/IMG_20200523_074432_449.jpg"></p><p align="right"><span style="font-size: medium;">در مسیر صعود چشمه های متعدی وجود دارد در زبان محلی به چشمه هونی می گویند و برای نامگذاری چشمه ها پیشوندی اضافه نموده و به اسم شناخته می شوند مثل چغنه هونی که چغنه یعنی ماهی تابه و یا موتالا هونی چون اطراف این چشمه پوشیده از درخت کرگ می باشد به این اسم اهالی محلی نام گذاری نموده اند.</span></p><p align="right" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p align="right" style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/FH1LGD2Zps/medium/IMG_20200523_074455_136.jpg"></p> text/html 2020-05-09T14:39:04+01:00 kohestanastara.com شهرام صادق زاده اجرای اولین برنامه گروه کوهنوردی کوهستان آستارا در سال 99 دیگو دیگو http://kohestanastara.com/post/117 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">اجرای اولین برنامه گروه کوهنوردی کوهستان آستارا در سال 99</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/j3oDTVZwFB/medium/IMG_20200508_185953_786.jpg"></div><div><br></div><div><font size="3" color="#3333ff">با سلام خدمت دوستداران سایت کوهستان آستارا پس از فراز و نشیب های آخر سال 98 که همراه شد به همه گیری یک بیماری و استراحت اجباری و گذشت نوزده روز از اردیبهشت ماه با رعایت موارد بهداشتی اولین برنامه سال 99 را آغاز نمودیم البته تغییراتی در گروه ایجاد شد و گروه فنی با تصمیماتی که گرفتند ارتباط خود را با باشگاه کوهستان قطع و مسولیت این باشگاه را به ریاست آن واگذار نموده و با مجموعه جدید گروه کوهنوردی کوهستان آستارا با افراد جدید و با انگیزه های نو کار خود را شروع کردیم خاطرات خوبمان را به آرشیو انتقال داده و اندک خاطرات بد را حذف نمودیم امید که باز مثل گذشته با معرفی مسیر های جدید در خدمت عزیزان باشیم .</font></div><div><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff">امروز جمعه نوزدهم اردیبهشت ماه نود و نه برای شروع در سال جدید برنامه خود را از مسیر آبشار لاتون شروع نموده و به منطقه دیگو دیگو حاشیه رودخانه در&nbsp; &nbsp;منطقه ارتفاعات لاتون&nbsp; بعد از استراحت گاه خشنود رفته و پس از صرف صبحانه و کمی پیمایش در جنگل ساعت دو ظهر برنامه را به پایان رساندیم</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/6M5l2f6ee3/medium/IMG_20200508_202756_994.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/Pkzg2hQnFp/medium/IMG_20200508_190205_394.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/EEZjnWyypL/medium/IMG_20200508_231422_378.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/vB9BoLKs5B/medium/IMG_20200508_231334_567.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/wviHBfN5gm/medium/IMG_20200508_190425_388.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/dvekowEmvg/medium/IMG_20200508_185549_474.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/WGfRrIK6JY/medium/IMG_20200508_185546_655.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/DcyCOrvIc6/medium/IMG_20200508_185538_633.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/Ev6t1PzT7P/medium/IMG_20200508_185626_098.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/4FuR87wmPz/medium/IMG_20200508_185902_606.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/1FCDZtzMxi/medium/IMG_20200508_231619_054.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/2eFFXXUyUE/medium/IMG_20200508_231628_449.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://us.cdn.persiangig.com/preview/4RxAtt8QAn/medium/IMG_20200508_190148_743.jpg"></div><div><br></div><div><br></div>